Agència tributària

Punt PIC

En l’Agència Tributària municipal, l’Ajuntament d’Aldaia té autoritzat per la la Direcció General del Cadastre d’un Punt d’Informació Cadastral, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral.

El Punts d’Informació Cadastral (*PIC)  vosté podrà obtindre els següents serveis:

  • Informació de caràcter general i particular d’immobles.
  • Assessorament sobre obligacions amb el Cadastre.
  • Notificació per compareixença en procediments cadastrals.
  • Servei de consulta lliure i certificació de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
  • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatiu als immobles de la seua titularitat.
  • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.