Atenció a les persones

Assessorament Jurídics

SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA DE PROXIMITAT (JUSTIPROP)

Què és el JUSTIPROP?

És un servei d’orientació, assessorament i informació jurídica, finançat per la Generalitat i prestat per professionals de l’advocacia en les dependències que els ajuntaments posen a la disposició de la ciutadania.
Quin servei presta a la ciutadania? La ciutadania rep de manera gratuïta:

  • Informació en matèria d’accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte i protecció dels drets.
  • Informació sobre la ubicació i dades de contacte de seus judicials, Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte, Oficines de Denúncies i d’Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere, Serveis d’Orientació i Mediació (**SOM); col·legis professionals de l’advocacia i de la procura; centres socials; Registre Civil i qualsevol altra entitat que preste serveis relacionats amb aquestes matèries.
  • Informació sobre recursos públics o privats per a la protecció i defensa dels drets i interessos legítims.
  • Informació sobre tràmits administratius davant els Registres Civil, Mercantil i de la Propietat.
  • Assessorament i orientació jurídics previs al procés per a reclamar la tutela judicial dels drets i interessos, quan tinguen per objecte evitar el conflicte judicial o analitzar la viabilitat de la pretensió.
  • Suport per a realitzar consultes electròniques de tràmits judicials o administratius en matèria de justícia i/o administració de justícia, en particular en matèria de justícia gratuïta, col·laborant amb els Serveis d’Orientació Jurídica (facilitant les sol·licituds als ciutadans, remetent als **SOJ la documentació presentada, etc), accedir a l’estat de tramitació de processos judicials i dels registres en els quals tinga la condició de persona interessada, prèvia autorització.

Inici Activitat: 1 de juliol de 2022.

Dia de prestació del servici:   Divendres.            Horari: De 9 a 13 h.

Cita prèvia al tf.- 961988811

DIES ATENCIÓ AGOST 2023: 4 i 25 D’AGOST de 9 a 13h.

Ubicació: Centre Amparo Navarro – Plaça de la Constitució, 14 Aldaia

Adjunts

Enllaços