Atenció a les persones

Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: De 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Prevenció de les conductes addictives

La Unitat de Prevenció en Conductes Addictives (UPCCA) de l’Ajuntament d’Aldaia és un servei acreditat i subvencionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a la disposició de la ciutadania, l’objectiu del qual és treballar per a previndre les conductes addictives tòxiques i tecnològiques (xarxes socials, mòbil, internet, videojocs, jocs-online…
Ofereix informació a la població general i potencia hàbits de vida saludables i activitats alternatives al consum de drogues i al abús de les noves tecnològies. Assessora als diferents professionals de la comunitat (professorat, personal sanitari, etc.) sobre tot en aquells aspectes relacionats amb la prevenció de les drogodependències o conductes adictives.
Durant aquestes setmanes de confinament a les nostres cases per la pandèmia COVID 19 les noves tecnologies han passat, si no ho estaven ja, a ocupar un lloc molt important de la nostra vida. A partir d’ara, encara que s’acabe el confinament, s’obri una nova etapa on probablement tinguem que utilitzar més les TIC del que feiem anteriorment.  Des de la UPCCA volem donar-vos algunes idees per fer un millor us de les TIC. Punxa en la imatge de davall per a accedir a ell.

Objectius:

  • Realitzar actuacions dirigides a reduir i evitar l’ús i l’abús del consum de drogues, legals i il·legals i l’abús de les noves tecnològies.
  • Previndre i reduir els problemes relacionats amb les conductes addictives.
  • Informar sobre les conductes i substàncies que generen dependència i els seus efectes.
  • Promoure hàbits de vida saludables, una cultura de salut en la qual s’incloga el rebuig al consum de drogues i es potencie un ús responsable de les noves tecnològies..
  • Sensibilitzar a la comunitat cap als fenòmens relacionats amb l’ús de drogues.
  • Fomentar la participació de la població d’Aldaia i dels seus col·lectius en el desenvolupament de programes de prevenció de conductes addictives.
  • Afavorir el procés d’incorporació i acceptació social de les persones amb problemes de consum.

Serveis:

  • Informació i orientació específica a persones, famílies i col·lectius socials, sobre la problemàtica de les conductes addictives.
  • Atenció, assessorament i orientació a les persones i famílies amb problemes derivats de l’ús i abús de drogues i l’abús de les noves tecnològies.
  • Formació de mediadors socials: professors, policia local, animadors juvenils, entrenadors esportius…
  • Disseny, elaboració i execució de programes dirigits a les diferents àrees: escolar, familiar, juvenil, comunitària i formativa.
  • Formació i assessorament al professorat en l’aplicació de programes de prevenció a l’aula.
  • Assessorament a les diferents àrees municipals i entitats col·laboradores en la planificació d’activitats en el camp de les conductes addictives.
  • Sessions formatives dirigides a pares i mares.
  • Campanyes de sensibilització comunitària.

Aquest servei va dirigit potencialment a tota la població d’Aldaia i Barri del Crist (extensió Salvador Gadea). Actua sobre col·legis, instituts, famílies i comunitats en general.

Galeria

Adjunts