Cultura

Funcionament

96 198 84 06

Avda. de la Música, 11

Acceso por calle Quart s/n

46960 Aldaia Valencia

flopez@ajuntamentaldaia.org
agarcera@ajuntamentaldaia.org
cultura@ajuntamentaldaia.org

Servicios: Gestión de la Cultura

Horari i venda d’entrades

L’horari general de taquilla del TAMA és el dimecres d’11.30 a 13.30 hores i de 19.00 a 21.00 hores, excepte aquells dimecres que siguen festius. El dia que hi haja programació, la taquilla s’obrirà dues hores abans de començar l’espectacle, excepte quan l’entrada siga gratuïta que la taquilla estarà oberta una hora abans de començar l’acte.

Exhibició

Primordialment, el TAMA és un espai d’exhibició escènica. La programació i funcionament del TAMA ha de manifestar un equilibri entre:

 • Programació escènica: teatre, música, dansa…
 • Programació local:
  • Escola Municipal de Teatre d’Aldaia.
  • Entitats Musicals d’Aldaia: Unió Musical d’Aldaia, Banda Simfònica d’Aldaia, Orfeó d’Aldaia, Escola Coral Aubada, Scholla Cantorum d’Aldaia, Associació de Música Tradicional, Colla de Dolçainers.
 • Actes protocol·laris.
 • Altres actes com congressos, trobades d’orquestres i cors, festivals, cicles…

Formació

Els aspectes formatius continuaren a la Casa de la Música i el Teatre del Mercat, exceptuant aquelles activitats formatives (com a cursos d’especialització dramàtica…) que es consideren convenients realitzar a l’aula de formació “BACUS” del TAMA.

Gestió

Els aspectes formatius continuaran a la Casa de la Música i al Teatre del Mercat, exceptuant aquelles activitats formatives (com cursos d’especialització dramàtica…) que es considera convenient realitzar en l’aula de formació “BACO” del TAMA.

Producció

Una iniciativa a mitjà termini. El TAMA pot convertir-se, a més d’un centre d’exhibició, en un centre de producció o coproducció d’espectacles: tant a nivell de les companyies de residents, com d’altres companyies de teatre i/o música, així com d’encàrrecs concrets d’espectacles.

Normes bàsiques del públic

 • Puntualitat. Una vegada començat l’espectacle no es permetrà l’accés a la sala, per la qual cosa es prega puntualitat i estar pendent dels horaris de programació.
 • Espai lliure de fums. En atenció a les disposicions legals vigents, no es permet fumar a l’interior del TAMA. Els preguem que apaguen les seues cigarretes abans d’accedir al Hall.
 • Fotografies i enregistraments. No es permet cap tipus d’enregistrament dels espectacles sense autorització expressa de la companyia o del TAMA
 • Rellotges i telèfons mòbils. Els espectadors i espectadores han d’assegurar-se que cap aparell no emetrà senyals acústics que distraguen l’atenció del públic i dels intèrprets.
 • Canvis. Esta programació està subjecta a possibles variacions. Si per causes imprevistes així es produïra, el TAMA ho anunciarà amb antelació.
 • Devolucions. Una vegada adquirida l’entrada no serà canviada ni se’n tornarà l’import, excepte en el cas d’anul·lació del calendari de programació
 • ​Aliments. A l’interior de la sala, no és possible consumir aliments ni begudes durant la representació.
 • Ocupació. Per raons de seguretat i d’evacuació, la sala no pot superar el seu aforament i els corredors no poden ocupar-se.El aforo total de la sala es de 712 butacas.
 • L’aforament total de la sala és de 712 butaques.
 • És reserva el dret d’admissió.