Joventut

964 636 246

Plaça Constitució, 1

46960 Aldaia

El Servei de Joventut Municipal d’Aldaia és un motor de dinamització i un punt de trobada per a les persones joves. Ofereix informació, intervenció socioeducativa en contextos no formals i foment de la participació.

Compta amb dos centres confortables i condicionats per a consulta i orientació personalitzada sobre estudis, ocupació, ajudes i beques, voluntariat, programes europeus, viatges, salut i qualsevol altre tema d’interès jove. També per a realitzar activitats formatives, culturals i d’oci educatiu.

Espai on pot sentir-se a gust, interactuar amb altres persones, desenvolupar la creativitat, proposar projectes i posar en marxa iniciatives. El departament municipal està atès per un equip de professionals especialistes que treballa constantment per a dotar al servei d’innovació i qualitat.

Els projectes, activitats i servicis que desenvolupa el Servei de Joventut de l’Ajuntament d’Aldaia, als seus dos centres joves, giren al voltant de tres eixos fonamentals:

1) EMANCIPACIÓ, INFORMACIÓ I FORMACIÓ:

Amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament autònom, tant personal com col·lectiu, de les persones joves del municipi, com a subjectes actius capaços de prendre decisions lliures, i de ser protagonistes de la seva vida. I facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l’autonomia, desenvolupar els seus interessos, atendre les seves inquietuds per a emprendre els projectes que responguin a la seva voluntat. Algunes de les accions i serveis d’aquest eix són:

Servici d’Informació juvenil: atenció personalitzada i dinamització de continguts en xarxes socials en les demandes informatives (estudis, beques, cerca de feina, oci i cultura, i qualsevol altre tema d’interès jove).

 • Tramitació de Carnet Jove.
 • Assessories Joves especialitzades.
 • Programa ‘Jove Oportunitat’.
 • Cursos d’idiomes.
 • Cursos homologats d’educació al lleure com el Monitor/a d’activitats al temps lliure (MATL), educador/a de menjador, etc.
 • Informació i acompanyament en inscripció al Sistema ‘Garantía Juvenil’

2) BENESTAR I SOCIALITZACIÓ:

Els espais i les activitats d’oci són un element central de socialització i d’aprenentatge comunitari. A través de l’oci educatiu es potencia la promoció d’hàbits saludables. Cuidar-se i cuidar l’entorn que ens envolta, per a poder gaudir d’ambients agradables de convivència. Apostem per l’art jove, facilitant l’accés a la cultura i fomentant la creació artística com a eina de comunicació, sensibilització i pensament crític. L’objectiu és acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu benestar i les relacions socials, a través de programes com:

 • Oferta d’oci educatiu ‘Programació estable’ ( dansa, guitarra, fotografia, manualitats, etc).
 • Activitats temàtiques d’oci alternatiu.
 • Eixides culturals i excursions a espais naturals.
 • Servei d’orientació sexual per a joves JOVES.SEX.
 • Espai de Creació Jove ARTLAB.
 • Espai Sonor.

3) PARTICIPACIÓ I TRANSFORMACIÓ SOCIAL:

Les persones joves són subjecte de dret per a participar en la vida pública, per a transformar-la i millorar-la. Reafirmant la seva identitat en diàleg amb el conjunt de la societat. Amb l’objectiu d’impulsar mecanismes de participació directa de les persones joves, reactivar el teixit associatiu, i sobretot fomentar la implicació comunitària i l’activisme des de valors democràtics, solidaris i prosocials, les mesures que es desenvolupen en aquest eix són:
Fòrum Jove i diagnòstic participatiu.

 • Programa Corresponsals ( PIJ en IES, formació, trobades, dinamització i activació…).
 • Programa d’educació per a la participació.
 • Horta Neta i Raons contra el racisme de JOVESNET.
 • Campanya de voluntariat.
 • Ajudes Associacions Juvenils

AMPLIFICAVEU va ser un projecte de diagnòstic participatiu, organitzat pel Servei de Joventut de l’Ajuntament d’Aldaia per a recollir, analitzar i considerar les opinions, interessos, necessitats i propostes de la gent jove del municipi. Els resultats van servir de guia en la redacció del PLA JOVE ALDAIA 2021-25.
+info: amplificaveu.es