ADL i comerç

Oficina d’Assessorament Financer a Empreses

L’Ajuntament d’Aldaia ha posat en marxa l’Oficina d’Assessorament Financer d’Empreses d’Aldaia (OAFE), que s’encarregarà d’informar sobre els diferents productes financers que oferix l’Institut Valencià de Finances (IVF) dirigits a autònoms, microempreses, pimes i grans empreses d’Aldaia. El consistori i l’IVF han subscrit un acord sobre la base del qual l’ajuntament col·labora en la difusió de la labor de finançament dut a terme per l’IVF, que pot repercutir en el foment i la promoció tant de l’activitat comercial com l’econòmica en aquest municipi.

L’Institut Valencià de Finances, com a principal instrument de la política financera del Consell, ha aplicat noves condicions a les seues línies de finançament de manera que estos productes responguen a les necessitats actuals, adaptant-se a les noves circumstàncies, a fi de minimitzar les conseqüències negatives de la crisi provocada per la Covid-19 sobre el teixit productiu valencià i evitar tancaments massius i la destrucció d’ocupació en la comunitat.

Per al compliment d’estos objectius estratègics, l’IVF ha posat en marxa diferents línies de finançament amb la finalitat d’ajustar l’oferta creditícia de l’entitat a les necessitats existents, i reorientar l’activitat d’aquest organisme a aquells nínxols en els quals puga ser de major utilitat pública. Estes noves línies de finançament creades inclouen ajudes directes que poden arribar a ser de fins al 30% del capital sol·licitat per a aquelles activitats englobades en els sectors econòmics més afectats per la Covid-19.

Si vols obtindre més informació pots enviar un correu a:

Adjunts

Què és l’OAFE?