Servicis administratius

OMIC

661346203

Plaça de la Constitució, 10

46960 Aldaia Valencia

ocic@mancohortasud.es

web

De dilluns a divendres:
de 9:00 a 14:00 hores.

divi discount
embedgooglemap.net

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei gratuït de l’Ajuntament d’Aldaia que té com a objectiu informar, ajudar i orientar a les persones consumidores i usuàries en l’oferta, compra i utilització de béns i serveis sobre l’exercici dels seus drets en matèria de consum.

Qui pot reclamar en l’OMIC?

Qualsevol persona, en qualitat de consumidor final d’un bé o d’un servei, que estiga empadronada a Aldaia, o bé quan reclame contra un establiment situat en aquest municipi. No es poden tramitar a través de l’OMIC:

  • Les reclamacions provinents d’empresaris, professionals o comerciants, perquè no són consumidors finals. Per tant, hauran d’acudir a una associació professional, a la Cambra de Comerç, o a la via judicial.
  • Les reclamacions per productes o serveis adquirits entre particulars. En aquest cas, el/la reclamant haurà d’acudir a la via judicial.
  • Els temes relacionats amb contractes d’arrendament (inquilins i propietaris).
  • Les controvèrsies objecte de regulació en la Llei de Propietat Horitzontal per a les comunitats de propietaris, encara que sí que es podrà consultar sobre aspectes relacionats amb la citada llei.
  • Les reclamacions contra l’Administració pública, perquè han de reclamar-se davant la pròpia Administració.

Com es pot reclamar?

El reclamant sol·licitarà el full de reclamació a l’establiment, que té l’obligació de facilitar-la. El full de reclamació és un imprés de paper autocopiable en el qual la persona que reclama podrà exposar el motiu de la queixa i en el qual també l’empresa o establiment podrà donar la seua versió dels fets. Tant una part com l’altra hauran de signar el document. Al consumidor, se li facilitaran dos còpies: una perquè puga presentar-la en l’OMIC o en qualsevol un altre organisme administratiu de Consum (exemplar blanc) i l’altra per a ell mateix (exemplar verd).

Les còpies hauran de presentar-se per registre d’entrada, mitjançant qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà fer ús del formulari habilitat per a tal fi en la pàgina web de l’Ajuntament, en el qual s’especificaran les dades de la persona reclamant (titular del contracte i/o factura), dades de l’establiment reclamat, exposició dels fets reclamats, pretensió concreta i adjuntar tota la documentació probatòria dels fets (factures, contracte, fotos, etc.). La reclamació haurà d’anar signada per el/la reclamant. Prèviament, a través de l’OMIC, es podrà recaptar informació i assessorament de manera presencial concertant cita prèvia.