Urbanisme i Medi ambient

PUAM Aldaia

El Pla Urbà d’Actuació Municipal d’Aldaia (PUAM ALDAIA) és un document de caràcter estratègic local que descriu les línies d’actuació del municipi amb la finalitat d’incorporar els objectius establits per l’Agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal.

Sorgeix de la convocatòria de la Diputació de València dins del seu Pla d’Inversions, amb l’objectiu que totes les entitats locals de la província de València disposen del seu propi Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) en consens amb la ciutadania, amb la finalitat que les actuacions incloses en estos plans puguen ser triades com a subvencionables en el Pla d’Inversions del bienni 2022-2023.

La naturalesa d’estos plans és la seua alineació amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que abasten les esferes econòmica, social i ambiental, i en el qual cada entitat local, ha d’adaptar els seus recursos, activitats i objectius en funció dels reptes específics que desitja afrontar.

El principal punt de partida del PUAM d’Aldaia és el d’entendre la ciutat i el territori com l’espai físic on es desenvolupen les relacions personals i la diversitat d’usos, que han de dissenyar-se per a superposar-se, interrelacionar-se i fomentar-se entre ells, ja que l’ordenament físic té importants efectes en la cohesió, la convivència i el benestar de les persones.

I es vol posar l’accent principalment que no es tracte d’un document genèric i/o teòric, sinó que siga específic d’Aldaia, que responga a les seues característiques i potencialitats, i siga un instrument útil per a resoldre les seues problemàtiques i reptes. I especialment es pretén que el PUAM siga el resultat de processos participatius que puguen captar les diferents sensibilitats, i aconseguir consensos i sinergies amb la ciutadania. És ací on la vostra participació és de gran importància per al PUAM.
És a dir, el PUAM d’Aldaia es planteja amb vocació transformadora dels espais i àrees municipals i pretén activar, per al seu desenvolupament, els processos de participació, debat i interlocució entre la ciutadania i els agents socials per a concretar un disseny municipal de futur, resultat de la reflexió i l’acció col·lectiva.

No obstant això, el PUAM d’Aldaia va més enllà dels requisits de la pròpia convocatòria de la Diputació, i busca la seua alineació amb el Decàleg d’Objectius Estratègics, els 30 Objectius específics i les Línies d’Actuació de l’Agenda Urbana Espanyola (AUE). L’Agenda Urbana Espanyola és el full de ruta que marcarà l’estratègia i les accions a dur a terme fins a 2030, per a fer dels nostres pobles i ciutats àmbits de convivència amables, acollidors, saludables i conscienciats.

El PUAM d’Aldaia serà el resultat de l’Estratègia de ciutat que la ciutadania definisca, resultant un requisit fonamental la correlació de l’Estratègia Urbana d’Aldaia amb l’Agenda 2030 i l’Agenda Urbana Espanyola, per a poder presentar les sol·licituds a les convocatòries d’ajuda, en igualtat de condicions amb la resta de municipis espanyols i obtindre el finançament procedent de diferents fonts com el Pla d’Inversions de la Diputació, els fons Next Generation o el pròxim Programa Operatiu de la Unió Europea per al període 2021-2027.

Esta primera fase de Diagnòstic resulta especialment útil, puix que aporta una anàlisi integrada i multidimensional de la realitat, detectant-se els principals problemes i reptes als quals s’enfronta el municipi.

Galeria

Adjunts

Enllaços