Publicacions municipals

Col·lecció Llotgeta

Llibres exposicions

Fullets turistics

Còmic

Història d'Aldaia en còmic Locució 1

Història d'Aldaia en Còmic. Locució 2

Fitxes didàctiques

Produccions audiovisuals

Video Per a Aldaia és festa gran

El Cant dels Ocells

Publicacions Commemoratives