Seguretat Ciutadana

Policia Local


092
96151 00 61
Ayuntamiento de Aldaia, Plaza Constitución, 10
46960 Aldaia Valencia
96 198 58 38

És una àrea que treballa per assegurar la convivència pacífica, eradicar la violència i ordenar les vies i espais públics, en general, així com evitar la comissió de delictes i faltes contra les persones i els seus béns.

*NOVA LLEI DE TRÀNSIT 2022:

Recentment la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària vigent des de 2015 ha sigut modificada per a donar lloc a una nova Llei de Trànsit, la qual entrarà en vigor al març de 2022. El seu objectiu principal és reduir la sinistralitat i reforçar la seguretat viària al nostre país.
 
 
Els canvis que es recullen en la nova Llei destaquen per un enduriment de les sancions, que a més d’econòmiques, en molts casos aniran acompanyades amb la pèrdua de punts. A partir d’ara, sempre que no s’hagen perdut tots els punts i/o produït una retirada del permís de conduir, els conductors hauran de passar dos anys sense cometre infraccions per a recuperar el saldo inicial de 12 punts amb possibilitat de sumar 2 més mitjançant els cursos de conducció segura certificats per la DGT.

Totes les mesures recollides en la Nova Llei de Trànsit, així com tots els esforços destinats a complir-la, tenen un sol objectiu: la sinistralitat zero al nostre país.

Per a més informació pot consultar estar-la en:

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?modo=2&id=020_Codigo_de_Trafico_y_Seguridad_Vial

Retirada de vehicles per la grua

Vehicles retirats per la grua

La persona interessada ha de dirigir-se a:

Lloc: Reté de la Policia Local, situat a l’Ajuntament d’Aldaia.
Telèfon d’Atenció al Ciutadà: 961510061
Horari d’atenció: 24 hores.

Renovació del DNI

Expedició i lliurament de nous Documents Nacionals d’Identitat, de manera presencial, en el consistori

Amb la millora de les dades COVID-19, agents de la Policia Nacional es tornen a traslladar a l’Ajuntament d’Aldaia per a l’expedició i lliurament de nous Documents Nacionals d’Identitat (DNIs) en el propi municipi (Consistori), de manera presencial.

Les dates per a la realització de nous documentss’anunciaran al tauler d’anuncis, en la portada d’este lloc web.

Podreu sol·licitar cita prèvia, i informació, telefonant a la Policia Local d’Aldaia al 961510061.