Urbanisme i Medi ambient

961501500

Plaça de la Constitució, 10

46960 Aldaia Valencia

961510693

De dilluns a divendres
De 9:00 a 14:00 h

El departament d’Urbanisme i Medi ambient assumeix la prestació dels serveis municipals relatius a la millora i manteniment del nostre poble, el funcionament de la infraestructura i l’ordenació del territori.

L’Ajuntament, amb la implicació de la ciutadania, tracta de garantir un espai públic de qualitat amb una millor accessibilitat, una mobilitat activa i sostenible i la protecció del medi ambient.

En aquest departament es desenvolupen la totalitat de gestions relatives a la concessió de llicències urbanístiques, obres, activitats, tramitació d’expedients de disciplina urbanística i elaboració de projectes municipals.